Đăng ký tên miền

Webnode cung cấp cơ hội đăng ký tên miền cho các quốc gia như sau:

Tên miền Giá cho 1 năm Giá cho 2 năm Giá cho 5 năm
.com 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.net 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.org 27,95 € 53,15 € 125,75 €
.info 27,95 € 53,15 € 125,75 €
.asia * 56,95 € 108,25 € 256,25 €
.at 28,95 € 55,05 € 130,25 €
.co.at 28,95 € 55,05 € 130,25 €
.or.at 28,95 € 55,05 € 130,25 €
.be 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.biz 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.bz * 119,95 € 227,95 € 539,75 €
.cc * 45,95 € 87,35 € 206,75 €
.ch 30,95 € 58,85 € 139,25 €
.cx * 77,95 € 148,15 € 350,75 €
.cz 17,95 € 34,15 € 80,75 €
.de 15,95 € 30,35 € 71,75 €
.dk 19,95 € 37,95 € 89,75 €
.es 14,95 € 28,45 € 67,25 €
.com.es 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.nom.es 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.org.es 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.eu 14,95 € 28,45 € 67,25 €
.fr 20,95 € 39,85 € 94,25 €
.in 24,95 € 47,45 € 112,25 €
.co.in 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.firm.in 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.gen.in 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.ind.in 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.net.in 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.org.in 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.it 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.li 30,95 € 58,85 € 139,25 €
.me * 31,95 € 60,75 € 143,75 €
.name 14,95 € 28,45 € 67,25 €
.mobi * 27,95 € 53,15 € 125,75 €
.nl 13,95 € 26,55 € 62,75 €
.nu - 70,25 € 166,45 €
.ro * 84,95 € 161,45 € 382,25 €
.ru 9,95 € 18,95 € 44,75 €
.sk 23,95 € 45,55 € 107,75 €
.co.uk 22,95 € 43,65 € 103,25 €
.ltd.uk 22,95 € 43,65 € 103,25 €
.me.uk 22,95 € 43,65 € 103,25 €
.org.uk 22,95 € 43,65 € 103,25 €
.plc.uk 22,95 € 43,65 € 103,25 €
.tv * 52,95 € 100,65 € 238,25 €
.tw * 58,95 € 112,05 € 265,25 €
.club.tw * 49,95 € 94,95 € 224,75 €
.com.tw * 49,95 € 94,95 € 224,75 €
.ebiz.tw * 49,95 € 94,95 € 224,75 €
.game.tw * 49,95 € 94,95 € 224,75 €
.idv.tw * 49,95 € 94,95 € 224,75 €
.org.tw * 49,95 € 94,95 € 224,75 €
.pt 23,95 € 45,55 € 107,75 €
.com.pt 23,95 € 45,55 € 107,75 €
.com.br 18,95 € 36,05 € 85,25 €
.net.br 18,95 € 36,05 € 85,25 €
.mx * 37,95 € 72,15 € 170,75 €
.com.mx 14,95 € 28,45 € 67,25 €
.org.mx 14,95 € 28,45 € 67,25 €
.co 23,95 € 45,55 € 107,75 €
.se 21,95 € 41,75 € 98,75 €
.hu 19,95 € 37,95 € 89,75 €
.no 19,95 € 37,95 € 89,75 €
.gr * - 47,45 € 112,45 €
.cl * 44,85 € 85,25 € 201,95 €

Tạo trang web miễn phí!

  • 100% miễn phí
  • Chỉ cần 5 phút
  • Tên miền riêng
  • Không quảng cáo
  • Không cài đặt
  • Không cần kỹ năng kỹ thuật
Tạo trang web miễn phí
Quên mật khẩu?