Bảng giá

Profi

Từ 34,95 €/tháng (865.741,29 ₫//tháng)

Standard

Từ 16,95 €/tháng (419.865,95 ₫//tháng)

Mini

Từ 6,95 €/tháng (172.157,42 ₫//tháng)
Dành cho người dùng cao cấp
Bản được yêu thích nhất
Bắt đầu kinh doanh
4000 MB lưu trữ

Lưu lượng đĩa trên server dành cho các trang web và email của bạn.


KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

Giới hạn tải dữ liệu hàng tháng từ server.


100 hòm thư

Số hòm mail mà bạn có thể tạo ra trong dự án này, nếu bạn sở hữu tên miền. Bạn có thể đọc email qua tài khoản tại Webnode hoặc tải email bằng POP3.


Không giới hạn sản phẩm

Số lượng sản phẩm tối đa mà bạn có thể chào bán trong gian hàng của bạn.


Thẻ tín dụng

Nhận thanh toán từ khách hàng bằng thẻ tín dụng qua dịch vụ PayPal.


Tên miền riêng

Trang web có thể chạy trên tên miền riêng của bạn. Bạn có thể gán tên miền hiện tại của bạn hoặc mua một tên miền mới trực tiếp từ Webnode.


Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Lựa chọn sao lưu và khôi phục lại trang web của bạn.


Hỗ trợ ưu tiên

Cam kết hỗ trợ ưu tiên.


Xuất và nhập sản phẩm

Xuất và nhập hàng loạt sản phẩm từ các định dạng khác nhau (ví dụ: CSV, XLS hay XML).


Product Feed

Đưa các sản phẩm lên các trang web so sánh mua sắm sẽ giúp bạn tuyên truyền.


Sửa Footer

Được phép chỉnh sửa footer trang web của bạn (ví dụ: loại bỏ các liên kết đến Webnode).


Các sản phẩm cùng loại

Bạn có thể thêm mặt hàng có màu sắc, hay kích cỡ khác cho mỗi sản phẩm.


Phiên bản offline

Bạn có thể tải phiên bản offline của trang web về máy tính và lưu trữ trong máy tính, hoặc trong đĩa của bạn (CD hoặc DVD, vv.).


Bảo vệ bằng mật khẩu

Chỉ cho phép một số người dùng đăng nhập vào trang web bằng mật khẩu.


1000 MB lưu trữ

Lưu lượng đĩa trên server dành cho các trang web và email của bạn.


20 GB băng thông

Giới hạn tải dữ liệu hàng tháng từ server.


20 hòm thư

Số hòm mail mà bạn có thể tạo ra trong dự án này, nếu bạn sở hữu tên miền. Bạn có thể đọc email qua tài khoản tại Webnode hoặc tải email bằng POP3.


1000 sản phẩm

Số lượng sản phẩm tối đa mà bạn có thể chào bán trong gian hàng của bạn.


Thẻ tín dụng

Nhận thanh toán từ khách hàng bằng thẻ tín dụng qua dịch vụ PayPal.


Tên miền riêng

Trang web có thể chạy trên tên miền riêng của bạn. Bạn có thể gán tên miền hiện tại của bạn hoặc mua một tên miền mới trực tiếp từ Webnode.


Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Lựa chọn sao lưu và khôi phục lại trang web của bạn.


Hỗ trợ ưu tiên

Cam kết hỗ trợ ưu tiên.


Xuất và nhập sản phẩm

Xuất và nhập hàng loạt sản phẩm từ các định dạng khác nhau (ví dụ: CSV, XLS hay XML).


Product Feed

Đưa các sản phẩm lên các trang web so sánh mua sắm sẽ giúp bạn tuyên truyền.


Sửa Footer

Được phép chỉnh sửa footer trang web của bạn (ví dụ: loại bỏ các liên kết đến Webnode).


Các sản phẩm cùng loại

Bạn có thể thêm mặt hàng có màu sắc, hay kích cỡ khác cho mỗi sản phẩm.


300 MB lưu trữ

Lưu lượng đĩa trên server dành cho các trang web và email của bạn.


3 GB băng thông

Giới hạn tải dữ liệu hàng tháng từ server.


1 hòm thư

Số hòm mail mà bạn có thể tạo ra trong dự án này, nếu bạn sở hữu tên miền. Bạn có thể đọc email qua tài khoản tại Webnode hoặc tải email bằng POP3.


100 sản phẩm

Số lượng sản phẩm tối đa mà bạn có thể chào bán trong gian hàng của bạn.


Thẻ tín dụng

Nhận thanh toán từ khách hàng bằng thẻ tín dụng qua dịch vụ PayPal.


Tên miền riêng

Trang web có thể chạy trên tên miền riêng của bạn. Bạn có thể gán tên miền hiện tại của bạn hoặc mua một tên miền mới trực tiếp từ Webnode.


Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Lựa chọn sao lưu và khôi phục lại trang web của bạn.


Hỗ trợ ưu tiên

Cam kết hỗ trợ ưu tiên.


Thêm thông tin - e-shop

How long are subscriptions for Premium Services?

The minimum period for the purchase of Premium Services is one year. When buying for longer periods, you also save time and money. You can save up to hundreds of dollars by purchasing a package for more years. You also do not have to upgrade your Premium Services manually every year.

Is there a money-back guarantee?

Yes! You can try Premium Services worry-free. If you find that the services don't suit your needs within the first 15 days after your first order, we will refund 100% of your money.

Why would I want my own domain?

Your website’s address will appear more professional because you will have a web address that does not contain Webnode such as my-website.com. By choosing a clear and easy-to-remember domain name, you will help your customers remember your website and make it easier to visit.

What domain name will I get and for how long?

With the purchase of Premium Services, you can choose a domain extension from our domain pricelist. With your first purchase of a Mini, Standard or Profi Premium Package you will get a free domain registration for one year. From the second year, you will pay for both the Premium Package and the domain (domain starting at 9,95 €/year).

Will I get my free domain automatically?

Yes, you will get a free one–year domain registration with a Mini, Standard or Profi Premium Package. After you buy a package, you will receive an informational email with a voucher code which you will use to easily register your domain. The voucher is valid for 45 days from the completion of your order.

What happens if I already have a domain with another registrar?

With Premium Services, you can run your website on a domain purchased with another registrar. After your payment is received, you will be sent a voucher for a free one-year domain registration. You can use the voucher to register a domain, transfer your existing domain to Webnode or attach your existing domain using DNS records.

Can I create my own email address?

Yes. With activated Premium Services and your own domain, you can create your own email address such as email@my-website.com.

What happens if I don't renew Premium Services?

Your website will run with Webnode’s free package. If you stop using Premium Services, your website will remain fully functional but with limited storage, lower traffic limit and without Premium functions. Your website will also be shown with the Webnode subdomain, my-website.webnode.com, and your own domain, my-website.com, will redirect to the Webnode subdomain.

Do you offer automatic renewal of services?

Yes. When paying by PayPal or credit card, you can enable automatic renewal. Your services will automatically renew each year using the payment method used for the original order. You will be notified by email before the automatic payment is made. Auto-renewal can be deactivated at any time in the administration of your project.

What if I would like a refund?

When you order Premium Services for the first time, we offer a 15-day period when you are able to request a refund with no questions asked. Refunds are not possible for any renewal or for an order paid with a voucher. The 15-day refund period is not applicable for a domain registration. Once paid, it is not possible to cancel the order of a domain. More information can be found here.

Is it possible to cancel a domain registration?

No. After the completion of your purchase you become the owner of the domain name and it is not possible to cancel the registration.

Can I run my website for free?

Yes. Webnode allows you to create and run a website for free. Each free website includes reliable hosting, professional customer care and an unlimited number of pages for your website.

Bạn có muốn mở eshop do mình làm chủ?

Hãy bắt đầu kiếm tiền bằng cách bán hàng qua internet! Trang web thương mại điện tử mới của bạn có thể được tạo ra chỉ trong vài phút. Chúng tôi đã lo tất cả các vấn đề về kỹ thuật, để bạn tập trung vào việc buôn bán.
Quên mật khẩu?