Liên hệ

Hệ thống Webnode thường xuyên được nâng cấp và cải tiến. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của các bạn, điều đó giúp chúng tôi cải thiện hơn về chất lượng dịch vụ.

Vấn đề và thắc mắc

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong FAQ hay là trong diễn đàn thảo luận, bạn có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng sau khi đăng nhập hoặc tại đây.

Hợp tác với Webnode

Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm đối tác để hợp tác làm việc với chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xin mời bạn đọc mục Tiếp thị liên kết.

Báo chí và truyền thông

Nếu bạn muốn liên lạc với bộ phận truyền thông của chúng tôi (ví dụ để mua gói truyền thông, logo, hay muốn đánh giá về Webnode), xin vui lòng ghé vào mục Báo chí và truyền thông.

Báo cáo lạm dụng

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ nội dung hay trang mạng nào không phù hợp với luật pháp của địa phương hay không phù hợp với điều kiện sử dụng của Webnode, xin vui lòng liên lạc tại đây.

Tạo trang web miễn phí!

  • 100% miễn phí
  • Chỉ cần 5 phút
  • Tên miền riêng
  • Không quảng cáo
  • Không cài đặt
  • Không cần kỹ năng kỹ thuật
Tạo trang web miễn phí
Quên mật khẩu?