Bảng giá

Profi

Từ 16,95 €/tháng (419.788,27 ₫//tháng)

Standard

Từ 9,95 €/tháng (246.424,38 ₫//tháng)

Mini

Từ 4,95 €/tháng (122.593,03 ₫//tháng)
Dành cho người dùng cao cấp
Bản được yêu thích nhất
Bắt đầu kinh doanh
5000 MB lưu trữ

Lưu lượng đĩa trên server dành cho các trang web và email của bạn.


KHÔNG GIỚI HẠN băng thông

Giới hạn tải dữ liệu hàng tháng từ server.


100 hòm thư

Số hòm mail mà bạn có thể tạo ra trong dự án này, nếu bạn sở hữu tên miền. Bạn có thể đọc email qua tài khoản tại Webnode hoặc tải email bằng POP3.


Phiên bản di động

Hệ thống tự tạo ra một phiên bản đặc biệt cho trang web của bạn dành cho các thiết bị di động (iPhone, máy tính bảng, vv.).


Tên miền riêng

Trang web có thể chạy trên tên miền riêng của bạn. Bạn có thể gán tên miền hiện tại của bạn hoặc mua một tên miền mới trực tiếp từ Webnode.Hỗ trợ ưu tiên

Cam kết hỗ trợ ưu tiên.


Website statistics

Get more insight on your visitors with our statistics. Explore the most popular pages, find out where your visitors come from and how many of them visited your website in the last month, year, or since the beginning.


Thông tin mới và bài viết

Cho phép bạn thêm tin tức và bài viết vào trang web của bạn, tạo blog hoặc liên lạc với người dùng qua RSS.


Danh mục sản phẩm

Thích hợp cho các danh mục sản phẩm, dịch vụ, tài liệu tham khảo, địa chỉ liên lạc, liên kết,...


Video background

Add video to the background of your website and surprise your visitors with the fresh looks of your website. Choose from attractive videos we prepared for you or connect a video from Youtube or Vimeo.


Your own favicon

Personalize the icon in the browser tab. You can add your own icon or choose one from the database we prepared.


Sửa Footer

Được phép chỉnh sửa footer trang web của bạn (ví dụ: loại bỏ các liên kết đến Webnode).


Google Analytics

Connect your Google Analytics account easily and follow detailed website statistics.


Đa ngôn ngữ

Tạo bản đa ngôn ngữ cho web của bạn (ví dụ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật).


Note: This feature does not include a translation of your website content.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Lựa chọn sao lưu và khôi phục lại trang web của bạn.


Bảo vệ bằng mật khẩu

Chỉ cho phép một số người dùng đăng nhập vào trang web bằng mật khẩu.


Phiên bản offline

Bạn có thể tải phiên bản offline của trang web về máy tính và lưu trữ trong máy tính, hoặc trong đĩa của bạn (CD hoặc DVD, vv.).


2000 MB lưu trữ

Lưu lượng đĩa trên server dành cho các trang web và email của bạn.


10 GB băng thông

Giới hạn tải dữ liệu hàng tháng từ server.


20 hòm thư

Số hòm mail mà bạn có thể tạo ra trong dự án này, nếu bạn sở hữu tên miền. Bạn có thể đọc email qua tài khoản tại Webnode hoặc tải email bằng POP3.


Phiên bản di động

Hệ thống tự tạo ra một phiên bản đặc biệt cho trang web của bạn dành cho các thiết bị di động (iPhone, máy tính bảng, vv.).


Tên miền riêng

Trang web có thể chạy trên tên miền riêng của bạn. Bạn có thể gán tên miền hiện tại của bạn hoặc mua một tên miền mới trực tiếp từ Webnode.Hỗ trợ ưu tiên

Cam kết hỗ trợ ưu tiên.


Website statistics

Get more insight on your visitors with our statistics. Explore the most popular pages, find out where your visitors come from and how many of them visited your website in the last month, year, or since the beginning.


Thông tin mới và bài viết

Cho phép bạn thêm tin tức và bài viết vào trang web của bạn, tạo blog hoặc liên lạc với người dùng qua RSS.


Danh mục sản phẩm

Thích hợp cho các danh mục sản phẩm, dịch vụ, tài liệu tham khảo, địa chỉ liên lạc, liên kết,...


Video background

Add video to the background of your website and surprise your visitors with the fresh looks of your website. Choose from attractive videos we prepared for you or connect a video from Youtube or Vimeo.


Your own favicon

Personalize the icon in the browser tab. You can add your own icon or choose one from the database we prepared.


Sửa Footer

Được phép chỉnh sửa footer trang web của bạn (ví dụ: loại bỏ các liên kết đến Webnode).


Google Analytics

Connect your Google Analytics account easily and follow detailed website statistics.


Đa ngôn ngữ

Tạo bản đa ngôn ngữ cho web của bạn (ví dụ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật).


Note: This feature does not include a translation of your website content.

Bảo vệ bằng mật khẩu

Chỉ cho phép một số người dùng đăng nhập vào trang web bằng mật khẩu.


500 MB lưu trữ

Lưu lượng đĩa trên server dành cho các trang web và email của bạn.


3 GB băng thông

Giới hạn tải dữ liệu hàng tháng từ server.


3 hòm thư

Số hòm mail mà bạn có thể tạo ra trong dự án này, nếu bạn sở hữu tên miền. Bạn có thể đọc email qua tài khoản tại Webnode hoặc tải email bằng POP3.


Phiên bản di động

Hệ thống tự tạo ra một phiên bản đặc biệt cho trang web của bạn dành cho các thiết bị di động (iPhone, máy tính bảng, vv.).


Tên miền riêng

Trang web có thể chạy trên tên miền riêng của bạn. Bạn có thể gán tên miền hiện tại của bạn hoặc mua một tên miền mới trực tiếp từ Webnode.Hỗ trợ ưu tiên

Cam kết hỗ trợ ưu tiên.


Website statistics

Get more insight on your visitors with our statistics. Explore the most popular pages, find out where your visitors come from and how many of them visited your website in the last month, year, or since the beginning.


Thông tin mới và bài viết

Cho phép bạn thêm tin tức và bài viết vào trang web của bạn, tạo blog hoặc liên lạc với người dùng qua RSS.


Video background

Add video to the background of your website and surprise your visitors with the fresh looks of your website. Choose from attractive videos we prepared for you or connect a video from Youtube or Vimeo.


Your own favicon

Personalize the icon in the browser tab. You can add your own icon or choose one from the database we prepared.


Thêm thông tin - website kinh doanh

How long are subscriptions for Premium Services?

The minimum period for the purchase of Premium Services is one year. When buying for longer periods, you also save time and money. You can save up to hundreds of dollars by purchasing a package for more years. You also do not have to upgrade your Premium Services manually every year.

Is there a money-back guarantee?

Yes! You can try Premium Services worry-free. If you find that the services don't suit your needs within the first 15 days after your first order, we will refund 100% of your money.

Why would I want my own domain?

Your website’s address will appear more professional because you will have a web address that does not contain Webnode such as my-website.com. By choosing a clear and easy-to-remember domain name, you will help your customers remember your website and make it easier to visit.

What domain name will I get and for how long?

With the purchase of Premium Services, you can choose a domain extension from our domain pricelist. With your first purchase of a Mini, Standard or Profi Premium Package you will get a free domain registration for one year. From the second year, you will pay for both the Premium Package and the domain (domain starting at 9,95 €/year).

Will I get my free domain automatically?

Yes, you will get a free one–year domain registration with a Mini, Standard or Profi Premium Package. After you buy a package, you will receive an informational email with a voucher code which you will use to easily register your domain. The voucher is valid for 45 days from the completion of your order.

What happens if I already have a domain with another registrar?

With Premium Services, you can run your website on a domain purchased with another registrar. After your payment is received, you will be sent a voucher for a free one-year domain registration. You can use the voucher to register a domain, transfer your existing domain to Webnode or attach your existing domain using DNS records.

Can I create my own email address?

Yes. With activated Premium Services and your own domain, you can create your own email address such as email@my-website.com.

What happens if I don't renew Premium Services?

Your website will run with Webnode’s free package. If you stop using Premium Services, your website will remain fully functional but with limited storage, lower traffic limit and without Premium functions. Your website will also be shown with the Webnode subdomain, my-website.webnode.com, and your own domain, my-website.com, will redirect to the Webnode subdomain.

Do you offer automatic renewal of services?

Yes. When paying by PayPal or credit card, you can enable automatic renewal. Your services will automatically renew each year using the payment method used for the original order. You will be notified by email before the automatic payment is made. Auto-renewal can be deactivated at any time in the administration of your project.

What if I would like a refund?

When you order Premium Services for the first time, we offer a 15-day period when you are able to request a refund with no questions asked. Refunds are not possible for any renewal or for an order paid with a voucher. The 15-day refund period is not applicable for a domain registration. Once paid, it is not possible to cancel the order of a domain. More information can be found here.

Is it possible to cancel a domain registration?

No. After the completion of your purchase you become the owner of the domain name and it is not possible to cancel the registration.

Can I run my website for free?

Yes. Webnode allows you to create and run a website for free. Each free website includes reliable hosting, professional customer care and an unlimited number of pages for your website.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không mua gói dịch vụ Premium?

Nếu trong 30 ngày bạn không kích hoạt tài khoản Premium, trang web của bạn sẽ được chuyển xuống phiên bản miễn phí và các tính năng của dịch vụ Premium sẽ bị giảm đáng kể.

Bạn có muốn tạo ra website kinh doanh?

Tạo ngay trang web kinh doanh chỉ sau 5 phút! Thật nhanh chóng và đơn giản. Chúng tôi có rất nhiều mẫu mã giao diện cho mỗi loại hình kinh doanh. Việc lựa chọn thật là đơn giản!
Quên mật khẩu?